Sumvip trực tuyến - Cá cược bóng đá - Xổ số trực tuyến

Sumvip trực tuyến - Cá cược bóng đá - Xổ số trực tuyến

Trường sumvip trực tuyến chào đón năm học mới !

Trang nhất » Tin Tức » Tin học

Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021

Thứ tư - 11/11/2020 05:04
Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT của PGD Hà Đông năm học 2020- 2021
Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
   

Số : 1007/ PGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

Hà Đông, ngày 26  tháng 10 năm 2020

HƯỚNG DẪN
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 NĂM HỌC 2020-2021
          Căn cứ Hướng dẫn số 3610/SGDĐT-VP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2020-2021.
          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, phòng GDĐT Hà Đông hướng dẫn các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2020-2021 như sau:
          I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
          1. Triển khai có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia trong ngành Giáo dục; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục và đào tạo theo Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025".
          2. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu Ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống HanoiStudy phục vụ học sinh học tập, ôn luyện, khảo sát chất lượng học tập trực tuyến. Chuyển đổi hình thức gửi, nhận báo cáo số liệu sang hình thức trực tuyến. Triển khai hệ thống phần mềm quản lý trong các trường học; triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến, tập huấn qua mạng phục vụ toàn ngành; tăng cường áp dụng phương thức tuyển sinh đầu cấp học qua mạng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
          3. Tăng cường ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học, thi và kiểm tra đánh giá, quản lý giáo dục, quản trị nhà trường; áp dụng dạy, học trực tuyến; Tập trung xây dựng khai thác sử dụng có hiệu quả kho bài giảng e-learning, kho học liệu số của ngành phục vụ nhu cầu tự học của người học và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy học, các cơ sở giáo dục, ứng dụng giải pháp trường học điện tử, lớp học điện tử (giải pháp giáo dục thông minh) ở những nơi có điều kiện nhằm nâng cao chất lượng dạy học
          4. Các chỉ tiêu chính:
          a) 100% các trường học (công lập và ngoài công lập) tham gia sử dụng Hệ thống quản lý thông tin giáo dục trực tuyến của ngành Hanoiedu trong công tác quản lý và điều hành.
          b) Đảm bảo 100% các trường Mầm non có ít nhất 04 máy tính, 01 máy chiếu; 100% các trường Tiểu học, THCS có giáo viên tin học, mỗi trường từ cấp Tiểu học trở lên có ít nhất 01 phòng thực hành máy tính nối mạng phục vụ dạy tin học. 100% các trường học có trang web riêng.
          c) Phấn đấu 100% giáo viên ứng dụng CNTT hiệu quả trong giảng dạy tích cực tham gia xây dựng, gắn kết nội dung bài giảng e-learning với các hoạt động dạy và học trên lớp, tạo ra hình thức học tập mới - Học tập điện tử
          d) Xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng nhằm phổ cập kĩ năng ứng dụng CNTT cho 100% cán bộ quản lý, viên chức các trường học.
          II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
          1. Tổ chức ngày hội CNTT nghành GDĐT quận Hà Đông lần thứ 5 (Phòng GDĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể sau)
          a) Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại trường THCS Lê Quý Đôn
          b) Các hoạt động trong ngày hội CNTT gồm:
          - Thiết kế phần mềm ứng dụng trong quản lý và dạy học.
          - Xây dựng hệ thống website phục vụ công tác quản lý và dạy học.
          - Sáng tạo các đồ dùng dạy học tự làm có ứng dụng CNTT.
          - Bài giảng điện tử E-learning.
          - Tham gia thi kĩ năng CNTT dành cho giáo viên, nhân viên.
          - Tham gia gian trưng bày sản phẩm ứng dụng CNTT trong ngày hội.
          c) Thời gian tổ chức, dự kiến như sau:
          - Từ 21/10/2020 đến 30/11/2020 các đơn vị trường học tổ chức thi thiết kế bài giảng e-Leanring, thiết kế phần mềm ứng dụng cấp trường.
          - Từ 01/12 đến 15/12/2020 phòng GDĐT thu nhận sản phẩm bài giảng và phần mềm ứng dụng của các nhà trường, tổ chức chấm và xếp giải vòng cấp Quận để lựa chọn sản phẩm dự thi cấp thành phố.
          - Tháng 10/12/2020 đến 15/12/2020 dự kiến tổ chức thi kĩ năng CNTT cấp Quận dành cho giáo viên, nhân viên (căn cứ theo lịch thi của Sở GDĐT).
          - Tháng 3/2021 (dự kiến tổ chức ngày hội CNTT cấp Quận vào ngày 6/3/2021); Chấm gian trưng bày sản phẩm ứng dụng CNTT của các đơn vị; Tổng kết trao giải cho các cá nhân đạt giải cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning, cuộc thi phần mềm ứng dụng, cuộc thi kĩ năng CNTT.
          - Tháng 3/2021 (theo lịch của Sở GDĐT) tham gia ngày hội CNTT lần thứ 5 cấp Thành phố 
          2. Ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều hành và quản lý giáo dục
          a) Tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục (tại địa chỉ csdl.moet.gov.vn và csdl.hanoi.noeeva.com) theo yêu cầu của Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu Ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Bộ GDĐT.
          b) Triển khai tới 100% các trường Mầm non, Tiểu học, THCS sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử tích hợp trên cơ sở dữ liệu Ngành tại địa chỉ(có thể dùng sổ in ra từ phần mềm, đáp ứng đúng, đủ nội dung, có xác nhận của người có thẩm quyền hoặc gắn chữ ký điện tử); Triển khai sử dụng phần mềm truyền thông eNetViet nhằm đáp ứng yêu cầu gửi, nhận thông tin chỉ đạo, điều hành một cách an toàn, đầy đủ, chính xác từ Sở tới phòng GDĐT và các đơn vị, tương tác, trao đổi thông tin giữa phụ huynh với nhà trường, tăng cường áp dụng các giải pháp trao đổi thông tin miễn phí như tin nhắn OTT, email, ứng dụng trên thiết bị di động và website giáo dục.
          c) Tiếp tục triển khai các phần mềm quản lý ngành GDĐT như: Hệ thống quản lý tuyển sinh trực tuyến, phần mềm quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đáp ứng nhu cầu thông tin quản lý giáo dục một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời từ trường học, phòng GDĐT, Sở GDĐT, UBND Thành phố và Bộ GDĐT; đẩy mạnh hình thức thanh toán học phí không dùng tiền mặt tại các trường học.
          d) Triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản, chữ ký điện tử trong việc gửi, nhận qua mạng văn bản hành chính thông thường tại các cơ sở giáo dục đào tạo và các phòng GDĐT; văn bản hành chính gắn chữ ký điện tử của các đơn vị gửi Sở GDĐT qua địa chỉ email: [email protected]
          e) Cung cấp miễn phí thông báo điểm học tập và rèn luyện qua tin nhắn OTT, e-mail và website trường học (hạn chế sử dụng hệ thống tin nhắn SMS có thu phí qua điện thoại di động)
          g) Tăng cường ứng dụng phương thức họp trực tuyến để tổ chức họp, hội nghị, hội thảo qua mạng và tổ chức sinh hoạt chuyên môn nói chung và sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình GDPT 2018 nói riêng (đặc biệt đối với hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, quận, huyện, Thành phố);
          h) Tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại các cơ sở giáo dục, phòng GDĐT theo quy định tại Thông tư số 37/2020/TT - BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ GDĐT.
          i) Khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin toàn Ngành gồm:
          - Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT tại địa chỉ: hanoi.noeeva.com; của Phòng GDĐT tại địa chỉ //pgdhadong.noeeva.com/
          - Cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ GDĐT tại địa chỉ thituyensinh.vn.
          - Kho bài giảng e-leanring tại địa chỉ .
          - Phân hệ học tập, ôn tập, kiểm tra, đánh giá trực tuyến tại địa chỉ //study.hanoi.noeeva.com.
          - Duy trì nề nếp trong việc cập nhật thông tin điều hành của Ngành, phổ biến đến cán bộ, giáo viên, học sinh Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT tại địa chỉvà hòm thư điện tử mail.hanoinoeeva.com; Cập nhật kịp thời, chính xác thông tin cán bộ quản lý của đơn vị trên danh bạ điện tử của Ngành thông qua chức năng cập nhật danh bạ điện tử trên hệ thống hoặc
         
          3. Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học
  1. Sử dụng hệ thống http:/study.hanoi.noeeva.com nhằm ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học, thi và kiểm tra đánh giá trong tất cả các môn học; triển khai phương thức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình; triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT trong kiểm tra, đánh giá (xây dựng ngân hàng câu hỏi, phần mềm khảo thí và các điều kiện triển khai).
  2. Phổ biến, hướng dẫn giáo viên, học sinh và các nhà trường khai thác kho bài giảng e-learning của Phòng GD ĐT tại địa chỉ //pgdhadong.noeeva.com/; của Bộ GDĐT tại địa chỉ của Sở GDĐT tại .
  3. Triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông theo hướng dẫn tại văn bản số 5807/BGDĐT-CNTT ngày 21/12/2018 của Bộ GDĐT; các đơn vị chủ động xây dựng trường học điện tử, lớp học điện tử (các giải pháp giáo dục thông minh) ở những nhà trường có điều kiện (dự kiến trường TH Lê Quý Đôn, TH Vạn Bảo, THCS Lê Lợi, THCS Lê Quý Đôn).
          d) Lựa chọn các giải pháp phần mềm dạy học trực tuyến (dạy học trực tuyến đồng bộ, dạy học trực tuyến không đồng bộ), phần mềm kiểm tra đánh giá, phần mềm kho học liệu số, phần mềm thư viện số theo hướng tổng thể, đồng bộ, kết nối trao đổi dữ liệu với phần mềm quản lý trường học theo mã định danh, phục vụ có hiệu quả việc tổ chức và quản lý được các hoạt động dạy học trực tuyến.
          e) Căn cứ vào ngân sách được cấp để đầu tư mua sắm các phần mềm dạy học hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy và học.
          4. Triển khai xây dựng hạ tầng CNTT và truyền thông
          Tăng cường đầu tư hạ tầng thiết bị CNTT phục vụ cho ứng dụng CNTT và dạy môn Tin học một cách hiệu quả và thiết thực. Cụ thể:
          a) Các nhà trường chủ động kết nối Internet cáp quang. Khuyến khích nhà trường sử dụng Internet đồng thời của nhiều nhà mạng khác nhau để đảm bảo chất lượng và sự ổn định đường truyền Internet. Đầu tư thiết bị bảo mật (tường lửa, kiểm soát truy cập - IPS,...) cho hệ thống mạng và phần mềm bản quyền cho máy tính của các đơn vị.
          b) Trang bị đủ thiết bị CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành, mỗi tổ bộ môn trong trường có máy tính dùng riêng. Trang bị máy tính kết nối Internet trong thư viện để thu hút giáo viên, học sinh xuống thư viện khai thác thông tin hướng tới thư viện cũng là nơi học tập, nghiên cứu của học sinh và giáo viên.
          c) Rà soát, xây dựng kế hoạch để chủ động trong việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên, máy tính và các hạ tầng thông tin khác phục vụ cho việc triển khai giảng dạy môn Tin học trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Các phòng máy tính phục vụ dạy học phải được kết nối mạng Internet.
          d) Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, wesbite...). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh kĩ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị CNTT cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng...
          e) Triển khai xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin trong trường học theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
          5. Bồi dưỡng kĩ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên và CBQL giáo dục
          - Các đơn vị trường học cần quan tâm nâng cao năng lực ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
          - Bồi dưỡng kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường; sử dụng phần mềm trình chiếu, phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng tương tác, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp học, xây dựng bài giảng e-learning, xây dựng sách giáo khoa điện tử; khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet; Kỹ năng cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản; kỹ năng sửa chữa, khắc phục những hỏng hóc đơn giản của máy tính và thiết bị CNTT.
          - Tăng cường triển khai tập huấn giáo viên và cán bộ quản lý qua mạng tại địa chỉ //taphuan.moet.noeeva.com; tận dụng có hiệu quả hệ thống họp trực tuyến đã được trang bị ở địa phương và ở các nhà trường.
          III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP
          1. Kiện toàn đội ngũ phụ trách CNTT trong các đơn vị trường học.
Đối với mỗi nhà trường: phân công một đồng chí trong ban giám hiệu và một cán bộ của nhà trường đảm nhận vị trí việc làm CNTT (vị trí việc làm theo Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT) làm đầu mối theo dõi và phụ trách.
          2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi để nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động GDĐT.
          3. Các nhà trường cần ban hành quy chế quản lý, duy trì và khai thác sử dụng các hệ thống CNTT, phân công cụ thể trách nhiệm về quản lý, sử dụng hệ thống; triển khai ứng dụng CNTT phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; có các hình thức khen thưởng các cá nhân làm tốt; có biện pháp, chế tài đối với các cá nhân chưa hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra.
          4. Các đơn vị trường học cân đối nguồn ngân sách được cấp để tiếp tục đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị CNTT, phần mềm phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy và học tập của nhà trường; chuẩn bị đủ máy tính cho phòng học Tin học đối với lớp 6 từ năm học 2021-2022
          5. Tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa; phối hợp có hiệu quả việc đầu tư với thuê dịch vụ CNTT (theo Thông tư 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020; Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ).
         
 
          IV. LỊCH CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG
- Tháng 10/2020 các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học về CNTT, phát động cán bộ, giáo viên nhân viên tham gia thiết kế bài giảng e-Learning, phần mềm ứng dụng, tham gia đầy đủ các nội dung trong ngày hội CNTT của ngành;
- Tháng 11, 12/2020: Phòng GDĐT thu nhận bài giảng e-Learning và sản phẩm phần mềm của các đơn vị; Tổ chức chấm bài giảng điện tử e-Learning và phần mềm, xếp giải cấp Quận và chọn sản phẩm bài giảng có chất lượng dự thi cấp Thành phố.
- Tháng 12/2020: Tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử e-Learning cấp Thành phố.
- Tháng 1/2021: Tổ chức thi kĩ năng CNTT dành cho giáo viên, nhân viên cấp Quận (cử chọn giáo viên nhân viên dự thi cấp Thành phố)
- Tháng 3/2021: Tổ chức ngày hội CNTT cấp Quận lần thứ 5
- Tháng 3/2021: Tham dự Ngày hội CNTT cấp thành phố Hà Nội lần thứ 5
- Tháng 5/2021: Báo cáo tổng kết nhiệm vụ CNTT.
- Tháng 6-8/2021: Bồi dưỡng CNTT, xây dựng kế hoạch năm học mới.
          V. CÔNG TÁC THI ĐUA VÀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO
          Phòng GDĐT tổ chức đánh giá, xếp hạng và khen thưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc ứng dụng CNTT.
          Các đơn vị trường học nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Phòng GDĐT
          VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Đối với Phòng GDĐT
          a) Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021, báo cáo về Sở GD ĐT trước ngày 30/10/2020.
          b) Xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội CNTT cấp Quận và tham dự ngày hội CNTT cấp Thành phố (khi có công văn hướng dẫn của Sở GDĐT).
          c) Xây dựng Quy định về đánh giá, xếp loại các trường năm học 2020-2021 trong đó có các tiêu chí về ứng dụng CNTT.
          d) Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các trường triển khai kế hoạch nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021 theo kế hoạch của Phòng GDĐT; giải quyết hoặc báo cáo Sở GDĐT các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện ở cơ sở.
          e) Thực hiện báo cáo UBND quận, thành phố và Sở GDĐT theo quy định.
          2. Đối với các đơn vị trường học.
          a) Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch CNTT năm học; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ chuyên môn, các tổ chức trong nhà trường, cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ CNTT; giải quyết hoặc báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
          b) Tổ chức ngày hội CNTT cấp trường, chủ động xây dựng kế hoạch tham gia ngày hội CNTT cấp Quận lần thứ 5.
- Phát động phòng trào xây dựng phần mềm dạy học, phần mềm quản lý, sách điện tử, thí nghiệm mô phỏng, đồ dùng dạy học tự làm có ứng dụng CNTT, hồ sơ bài giảng điện tử e-learning...
          - Bồi dưỡng giáo viên, nhân viên kỹ năng ứng dụng CNTT có hiệu quả trong công việc. Hưởng ứng cuộc thi kỹ năng CNTT trong giảng dạy và nghiệp vụ.
          c) Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.
          Trên đây là Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng Công nghệ thông tin năm học 2020-2021 của Phòng GDĐT. Yêu cầu các đơn vị trường học nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh, các đơn vị phản ánh về Phòng GDĐT qua email: [email protected] hoặc số điện thoại: 0979100345 để kịp thời hỗ trợ, giải quyết./.
 
 
Nơi nhận :
- Sở GD&ĐT (để báo cáo)
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Các tổ chức năng Phòng GDĐT;
- Các trường MN, TH, THCS (để thực hiện);
- Lưu VT

                    KT. TRƯỞNG PHÒNG
                   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                            
                                  (Đã kí)
Nguyễn Thị Thu Hương
 
                                                         
 
 
Phụ lục
UBND QUẬN HÀ ĐÔNGPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
___________________________

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÁN BỘ ĐƯỢC PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC


          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, để thuận tiện trong việc liên hệ công tác, Phòng GDĐT Hà Đông cung cấp thông tin cán bộ phụ trách các lĩnh vực công tác do Văn phòng Sở phụ trách như sau :
- Công tác Thi đua - Khen thưởng
- Công tác CNTT
- Công tác Pháp chế và Cải cách hành chính
- Công tác Văn thư - Lưu trữ
TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email Phụ trách công tác
1 Nguyễn Thị Mai Dung Cán bộ 0986559962 [email protected] TĐ-KT
2 Đỗ Tuấn An Cán bộ 0979100345 [email protected] CNTT
3 Lê Thùy Dương Nhân viên 0912977229 [email protected] VT-LT
4 Tô Thị Kim Sa Chuyên viên 0979861855 [email protected] Pháp chế - CCHC

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

585/PGD ĐT

Công văn 585 của PGD về chuyển đổi số quốc gia

Thời gian đăng: 20/10/2023

lượt xem: 207 | lượt tải:38

590/ PGD ĐT

công văn 590 của PGD về tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong trường học

Thời gian đăng: 20/10/2023

lượt xem: 123 | lượt tải:30

602/PGD ĐT

Công văn 602 của PGD về cuộc thi trắc nghiệm ATGT 2023

Thời gian đăng: 20/10/2023

lượt xem: 144 | lượt tải:31

Thăm dò ý kiến

Videos

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
Banner 5
Banner 6

Thống kê

  • Đang truy cập6
  • Hôm nay1,852
  • Tháng hiện tại3,721
  • Tổng lượt truy cập3,929,425
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây